Angol nyelv

Óvodánk nevelési elve, koncepciója, hogy a gyerekek természetes feltételek között, játékos módon – mozgás, játék, aktív tevékenység során – sajátítsák el a második nyelvet. Így megtanulják azt szituációkban, természetes közegben használni, és bátran merik is alkalmazni.

Mivel kommunikációs helyzetben, és nem tanítási helyzetben találkozik a gyermek az idegen nyelvvel, ez némileg az anyanyelvi környezetet szimulálja. Egyre több szülő választja ezt az óvodai formát, mert egyre többen ismerik fel, hogy milyen jelentősége és előnyei vannak, ha már gyermekük óvodáskorban el kezd valamilyen idegen nyelvet tanulni.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek szókincsének bővítésére: eleinte ez csak az értés szintjére korlátozódik, később fogja csak szavakkal kifejezni magát. Nevelésünk kommunikáció központú: kezdetben a mindennapi élethelyzetek szavait, utasításait alkalmazzuk, a magyar programmal párhuzamosan folyó angol nyelvi nevelés mellett.

Óvodánkba  különböző országokból érkező, különböző nyelveken beszélő gyermekek is járnak ezzel lehetőséget biztosítva arra hogy megtanulják  hogyan fogadja el mások kultúráját, hogyan viszonyuljon az egyes nemzeti sajátosságokhoz.

Nevelési programunk figyelembe veszi, és tiszteletben tartja  mind a magyar, mind pedig a nemzetközi közösség kultúráját, ünnepeit.